วิธีการวิเคราะห์ผลของสารตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม EVA12

1.เปิดแฟ้มข้อมูลที่ได้จากการวัด

2.วิธีการลบแบคกราวน์

  • คลิก toolbox > scan > background เลื่อนสไลด์ทางด้านซ้ายมือขึ้นลงตามที่ต้องการ > คลิกปุ่มAppend

3.ค้นหาธาตุที่เป็นส่วนประกอบของสารตัวอย่าง

  • คลิกปุ่ม seach/match > เลือก criterion > เลือกธาตุที่เป็นสารประกอบในสารตัวอย่าง > seach
  • คลิกปุ่ม toolbox > pattern > เลื่อนแถบไฮไลท์เพื่อเปรียบเทียบกับสแกนของสารตัวอย่างแล้วคลิกเครื่องหมาย / ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า

 

4.การแสดงค่า hkl ของแต่ละพีค

  • คลิกปุ่ม popup information >ชี้ลูกศรไปยังพีคที่ต้องการจะปรากฎข้อมูล

–          เลขที่ของ pattern

–          สูตรเคมีของpattern

–          ชื่อของสารประกอบ

–          ความเข้มสัมพัทธ์

–          ค่า hkl

5.การสร้าง pattern ของการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์จากรายการของพีค

  • คลิก peak > edit > กดปุ่มข้างซ้ายของเมาส์ค้างไว้ที่ปุ่ม Drag&Drop a new Peak to a suitable position แล้วลากลูกศรไปยังพื้นที่ต้องการแล้วปล่อยค่า d จะปรากฎขึ้นข้างตำแหน่งลูกศร

6.การคำนวณพีค

  • คลิก Area > Create > กดปุ่มซ้ายของเม้าส์ค้างไว้ที่ฐานด้านหนึ่งของพีคที่ต้องการแล้วลากไปยังอีกด้านหนึ่งแล้วปล่อยจะเห็นเส้นฐานและ FWHM

  • การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลไปใช้ในงานอื่นๆสามารถดำเนินการได้ดังนี้

–          คลิกปุ่ม Column Selection  เลือกรายการที่ไม่ต้องการ >  คลิก Remove

7.ปรับค่าพารามิเตอร์

  • คลิก Pattern > FPM Model > Fit Parameter ทำการกำหนดค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์ > คลิก OK ผลการคำนวณจะปรากฎ

8.สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการวิเคราะห์ผลข้อมูลพบว่า  สารตัวอย่างที่นำมาทดสอบเป็นผลึกอลูมิเนียมโคบอลต์นิกเกิล(Aluminum Cobalt Nickel ) ประกอบด้วยธาตุ Al 57.9% ,   Co 28.1 % และ Ni 14.0%  ซึ่งเป็นผลึกชนิด Orthorhombic    ในการวิเคราะห์ผลได้กำหนดขอบเขตในช่วงสั้นจึงทำให้มีค่าR/Roเท่ากับ1.01 และ ค่าRWPเท่ากับ1.39  ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ผลข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมาก  โดยที่พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลประกอบไปด้วย  ช่วงขอบเขตในการศึกษา , Background degree 3  ,  ความไม่สมมาตรของกราฟ ,  ความกว้าง และ การเพิ่มขึ้นของกราฟ เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s