แผนฟื้นฟูของบริษัทเทปโก้

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทเทปโก้ประกาศแผนเกี่ยวกับการจัดการความเสียหายของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ฟูกูชิมะภายในระยะเวลา 6-9 เดือนต่อจากนี้  ดังนี้

การหล่อเย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ในเตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 และ 3 มีการสูบน้ำเข้าไปให้มิดแท่งเชื้อเพลิงที่อยู่ภายในบ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงและยังทำการฉีดพ่นก๊าซไนโตรเจนไปยังถังหุ้มเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง  ในเตาปฏิกรณ์หมายเลข 2 จะทำการปิดผนึกกำแพงที่ได้รับความเสียหายก่อนทำการสูบน้ำไปยังบ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงอีกครั้ง  ได้มีการสร้างระบบระบายความร้อนขึ้นมาใหม่เพื่อนำไปใช้กับเตาปฏิกรณ์ทั้ง 3  ภายในระยะเวลา 6-9 เดือนมีเป้าหมายที่จะทำการปิดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อย่างสนิทหรือที่เรียกว่า “Cold shutdown” ซึ่งแผนการนี้ไม่ได้กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายของแท่งเชื้อเพลิงออกจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

การหล่อเย็นและการเคลื่อนย้ายแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว

สำหรับการฉีดพ่นน้ำไปยังเตาปฏิกรณ์ทั้ง 4 เป็นการแก้ไขปัญหาของบ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วที่ถูกสร้างขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แต่ละตัว และใช้การหล่อเย็นแบบหมุนเวียนในระบบระบายความร้อนแบบใหม่หรือระบบระบายความร้อนที่ผ่านการซ่อมแซมเพื่อลดความร้อนของเตาปฏิกรณ์  แผนการสนับสนุนนี้จะถูกสร้างขึ้นภายในบ่อน้ำของเตาปฏิกรณ์หมายเลข 4 โดยที่แท่งเชื้อเพลิงจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์กลางการเก็บรักษา

การจัดการน้ำที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

นอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งสถานที่เก็บที่มีประสิทธิภาพร่วมกับแผนการบำบัดน้ำให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งเตาปฏิกรณ์หมายเลข 2 ได้รับความสนใจเป็นพิเศษโดยน้ำที่มีการปนเปื้อนเพียงเล็กน้อยจะนำไปบำบัดจึงเรียกแผนการบำบัดนี้ว่า “Full-fledged”

ลดการปล่อยสารกัมมันตรังสีสู่บรรยากาศ

มีการนำยางเรซินโพลีเมอร์ (polymer resin) มาใช้ประโยชน์ในการดักจับอนุภาคและมีการปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานเพื่อเคลื่อนย้ายซากปรักหักพังออกจากสถานที่  นอกจากนี้ยังมีการสร้างโครงสร้างพิเศษครอบเหนือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นที่เตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 3 และ 4 โดยยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่สำคัญกว่าโครงสร้างนี้อีกด้วย

การเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาของผู้อพยพมีการเตือนเกี่ยวกับการขยายพื้นที่อพยพเพื่อต้องการกำจัดการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในไม่ช้าที่ผู้อพยพจะสามารถกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้

การตกลงร่วมกันของทั้งสองบริษัทคือ Hitachi-GE และToshiba ได้เสนอโครงการไปยังบริษัทเทปโก้สำหรับปิดทำการเตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 ถึง 4 โดยส่วนใหญ่การเคลื่อนย้าย และการปิดผนึกแท่งเชื้อเพลิงจะต้องใช้ระยะเวลา 10 หรือ 20 ปี โดยจะมีการสลายตัวลงของสารผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นภายในโลหของถังควบคุมความดันของเครื่องปฏิกรณ์ (reactor pressure vessel) หลังจากนั้นจึงจะสามารถรื้อถอนได้ โดยทีมHitachi-GE ประกอบไปด้วย Bechtel และ Exelon ส่วนทีมToshiba ประกอบไปด้วย Babcock & Wilcox และ Shaw สำหรับ Areva ยังได้มีการวางแผนเพื่อเสนอโครงการนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

Tepco website : http://www.tepco.co.jp/en/index-e.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s