วิเคราะห์ข้อมูลแบบจำลองทรงกลม

การศึกษานี้เป็นการทดสอบโปรแกรม MCNP ให้นับวัดรังสีจากจุดศูนย์กลางทรงกลม ที่ระยะรัศมีต่าง ๆ

โดยกำหนดให้  ทรงกลมมีรัศมีภายใน 30 cmและภายนอก 40 cm  มีแหล่งกำเนิด คือ  Co-60 ซึ่งมีค่าพลังงานเท่ากับ   1.17325  MeV  และ  1.33250  MeV  อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์กลางของทรงกลม  ทรงกลมภายในและภายนอกบรรจุก๊าซอาร์กอน(Ar) ดังรูป

จากผลการทดลองเพื่อคำนวณอนุภาคที่ผ่านพื้นที่ผิวทำให้ทราบค่า f1 (จำนวนอนุภาค) ที่ค่า nps ต่าง ๆ ดังนี้

 nps   mean   error  vov slope  fom
   8000  1.0010E+00 0.0004 0.1246 4.4 1.2E+10
   16000  1.0009E+00 0.0003 0.0525 4.6 1.4E+10
   24000  1.0009E+00 0.0002 0.0399 5.8 1.5E+10
   32000  1.0010E+00 0.0002 0.0256 10.0 1.3E+10
   40000  1.0010E+00 0.0002 0.0208 10.0 1.3E+10
   48000  1.0011E+00 0.0002 0.0175 10.0 1.4E+10
   56000  1.0011E+00 0.0001 0.0142 10.0 1.3E+10
   64000  1.0011E+00 0.0001 0.0133 10.0 1.4E+10
   72000  1.0011E+00 0.0001 0.0132 10.0 1.3E+10
   80000  1.0010E+00 0.0001 0.0121 10.0 1.3E+10
   88000  1.0010E+00 0.0001 0.0110 10.0 1.4E+10
   96000  1.0010E+00 0.0001 0.0102 10.0 1.4E+10
  100000  1.0010E+00 0.0001 0.0101 10.0 1.4E+10

จากนั้นมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของอนุภาคที่ผ่านพื้นที่ผิวทรงกลมกับจำนวนอนุภาค  ดังนี้

จากกราฟข้างต้น  สรุปได้ว่าเมื่อมีการเพิ่มจำนวนอนุภาค (nps) ให้มากขึ้น ค่าความคลาดเคลื่อนก็จะลดน้อยลงเรื่อย ๆ  เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยของอนุภาคที่ผ่านพื้นที่ผิวทรงกลมที่เมื่อเพิ่มจำนวนอนุภาคค่าที่ได้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยลงหรือคงที่ในที่สุด

คำตอบที่ได้เป็นไปตามคาดหมายคืออนุภาคทุกตัวที่ปล่อยออกมาจะต้องวิ่งผ่านพื้นผิวทรงกลมทั้งสอง

——————————

จัดทำโดย: คณาทิพ และ เกตุแก้ว (มหาวิทยาลัยทักษิณ)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s