การสร้างแบบจำลองของแผ่นกำบังรังสี (shield)

จากการสร้างแบบจำลองของแผ่นกำบังรังสีในลักษณะทรงกลม  โดยแบ่งส่วนต่างๆ ออกเป็น  3  ส่วนหลักๆ ดังนี้

กำหนดให้  ทรงกลมส่วนที่  1  มีรัศมี  35  cm  เป็นอากาศ  ส่วนที่  2  มีรัศมี  40  cm  เป็น shield  ที่ทำมาจาก  glass  Borosilicate(Pyrex)  ,  glass Pb  และ glass Fe  ตามลำดับ ในส่วนที่  3  มีรัศมี  45  cm  เป็น  detector  ที่ทำมาจาก  tissue  และมีแหล่งกำเนิดรังสีอยู่ตำแหน่งศูนย์กลางของทรงกลม  ดังรูป

จากนั้นมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างค่าเฉลี่ยของอนุภาคที่ผ่านพื้นที่ผิวของแผ่นกำบังรังสีกับจำนวนอนุภาค  ดังนี้
1.กราฟแบบ linear y scale ได้ดังนี้
2.กราฟแบบ  log y scale ได้ดังนี้

จากกราฟข้างต้น สรุปได้ว่า Glass Pb มีการกำบังรังสีได้ดีที่สุดเนื่องจากมีเลขอะตอมมากที่สุด
จึงทำให้ค่าอัตราการดูดกลืนรังสีสูงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยอนุภาคที่ผ่านพื้นที่ผิวของแผ่นกำบังชนิดนี้มีค่าน้อย
สำหรับแผ่นกำบังรังสีที่ทำด้วย Glass Fe และ Glass  Borosilicate(Pyrex)
จะมีค่าเฉลี่ยอนุภาคที่ผ่านพื้นที่ผิวมีค่ามากขึ้นตามลำดับ ส่งผลให้แผ่นกำบังรังสีที่กล่าวมาข้างต้น
มีการดูดกลืนรังสีได้น้อย ตามลำดับ และถ้ามีการลดระดับพลังงานของแหล่งกำเนิดรังสีให้ต่ำลง
จะส่งผลให้ค่าที่วัดได้ทั้งหมดเท่ากับ 0

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s