การทดลอง Autoradiography บน Imaging plate

Autoradiography การถ่ายภาพตัวอย่างที่มีสารรังสีสะสมอยู่

Imaging Plate เป็นวัสดุบันทึกภาพชนิดใหม่ คล้ายกับฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพที่ถ่ายด้วยรังสี ทำจากวัสดุเรืองแสงที่สามารถเก็บพลังงานของรังสีที่ได้รับเอาไว้ แล้วนำมาสแกนด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งจะคายพลังงานโดยเรืองแสงออกมา เทคโนโลยีของสารเรืองแสงนี้ มีการประยุกต์ใช้ครั้งแรกทางการแพทย์ ในงานด้านรังสีวินิจฉัย โดยใช้ในการถ่ายภาพด้วยรังสีเอ๊กซ์ จากนั้นได้มีการประยุกต์ใช้ ในวงกว้างออกไป ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นตอนการทดลอง

ในการทดลองนี้ทำโดย เก็บตัวอย่างพืชที่ต้องการมาล้างดินออกจากรากโดยระวังอย่าให้รากขาดหรือช้ำ นำตัวอย่างพืชมาแช่บีกเกอร์ที่มีสารละลาย Ammonium phosphate ที่ผ่านการนำไปอาบนิวตรอนจากเครื่องปฎิกรณ์ปรมาณูวิจัย เพื่อให้พืชดูดสารละลายจึงทำการแช่ทิ้งไว้ 1 คืน โดยควรมีเครื่องกำบังรังสีอยู่โดยรอบบีกเกอร์ เมื่อครบเวลา นำตัวอย่างพืชมาวางบน imaging plate โดยใช้แรปเคลือบ imaging plate ไว้ป้องกันการเปรอะเปื้อนของสารรังสีและเพื่อให้ได้ภาพที่ออกมาชัดเจน ใช้กระดาษทับตัวอย่างพืชให้แบนออกและได้รูปทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง นำ imaging plate มาอ่านด้วยเครื่อง Typhoon FLA 7000 จะได้ภาพออกมาดังภาพที่ 1 และ 2

1. ภาพตัวอย่างพืชที่ได้จาก Imaging plate ชนิด MS

2. ภาพตัวอย่างพืชที่ได้จาก Imaging plate ขนิด SR

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

จากการทดลองการถ่ายภาพด้วยวิธีนี้ทำให้ทราบว่าพืชมีการดูดและสะสม Ammonium phosphate ไว้ส่วนใดบ้าง และพบว่าภาพที่ได้จาก imaging plate ชนิด SR ชัดกว่า imaging plate ชนิด MS โดยที่ระยะเวลาในการวางตัวอย่างมีผลต่อความดำของภาพ แต่เนื่องจากการทดลองนี้ระยะเวลาที่ตัวอย่างพืชดูดสารละลาย Ammonium phosphate ไม่เท่ากัน และตัวอย่างยังเป็นคนละชนิดกัน ข้อสรุปที่ได้จึงยังไม่เพียงพอ

ที่มาของข้อมูล : http://www.tint.or.th/student-report/web/IP-d.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s